این تجهیز جهت برش ایمن خطوط لوله آغشته به مواد نفتی، در دامنه سایزهای 2 الی 36 اینچ طراحی شده است. به طوری که به علت وزن پایین تر نسبت به لوله برهای هیدرولیک و پنوماتیک که نیازمند یک منبع تامین انرژی می باشند و همچنین قابلیت تفکیک دستگاه، به راحتی در مکان های صعب العبور قابل حمل و استفاده می باشد.